INFORMACE PRO PARKUJÍCÍ

Rozdělení podlaží dle kategorií parkujících:

1.PP – komerční dlouhodobé

2.PP – krátkodobé – návštěvníci Prahy

3.PP – rezidenti Prahy 6 - Kapacita je v současné době vyčerpána.

 

Informace o jednotlivých kategoriích, resp. jak postupovat v případě zájmu o dané parkování:

1.PPkomerční dlouhodobé parkování, na základě uzavřené smlouvy, obsluha přes čipovou karu, cena 2.200,-Kč/měsíc vč. DPH, smlouva na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou, v případě zájmu kontaktovat Obchodní oddělení SNEO, a.s. – referenta pro komerční smlouvy Alena Zíbová

2.PPkrátkodobé parkování pro návštěvníky Prahy, vyzvednutí parkovacího lístku u vjezdu do garáží (lístek nenechávat ve vozidle), zaplacení před odjezdem v pokladních automatech (hotovostí v Kč a platební kartou v automatu umístěném u výstupu z 2.PP i na recepci), cena 50,-Kč/hod, max. 200,-Kč/den

3.PPparkování pro rezidenty – zájemce s trvalým pobytem na Praze 6, smlouva se uzavírá se zájemci schválenými Radou MČ Praha 6, cena 800,-Kč/měsíc vč. DPH, smlouva na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní dobou. V případě zájmu sledujte webovou stránku www.praha6.cz, kde jsou zveřejňovány výběrová řízení. Zájemcem, který je již schválen, bude kontaktován Obchodním oddělením SNEO, a.s. – referent pro rezidentní smlouvy paní Mgr. Marcela Berková, která s ním uzavře nájemní smlouvu. 

V případě technických dotazů, potíží s vjezdovou kartou apod. kontaktovat technika objektu – oddělení ICT SNEO, a.s. – pan  Radovan Fráňa